RCRE

  Pomiń dostępne kursy

  Dostępne kursy

  Kurs jest przeznaczony dla słuchaczy IV semestru TUK i omawia efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty szczegółowe dla technika usług kosmetycznych.

  Kurs dla uczniów studium medycznego.

  Witam bardzo serdecznie na kursie z Podstaw psychologii i komunikacji interpersonalnej. Celem tego kursu jest nabycie podstawowych  informacji z psychologii ogólnej, rozwojowej oraz zasobów osobowości i jej wpływu na sposób komunikowania się i sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

  Zapraszam do zapoznania się z treścią kursu.

  Na zakończenie tego kursu każdy słuchacz będzie znał poszczególne techniki masażu klasycznego,  ich działanie na tkanki oraz kolejność ich wykonywania. 

  Język niemiecki w zawodzie, to kurs przeznaczony dla osób dorosłych, które planują podjąć w przyszłości pracę w jednym z krajów niemieckojęzycznych. Kurs obejmuje 32 godziny lekcyjne. Z tego 20 godzin to praktyczna nauka języka niemieckiego, a 12 godzin to język niemiecki w zawodzie. Kurs prowadzi do poziomu A1-A2 sprawności językowej.

  Charakteryzowanie jednostek klinicznych, kierowany do słuchaczy na kierunku Opiekun Medyczny.

  Zapraszam do zapisania się na przygotowany kurs.
  Jest on przeznaczony dla kierunku Opiekun Medyczny.

  Kurs adresowany jest dla słuchaczy podejmujących kształcenie na kierunku opiekunka dziecięca

  Na kursie będą omawiane  podstawowe informacje z zakresu anatomii i fizjologii układu limfatycznego oraz poznają Państwo koncepcje terapeutyczne w drenażu limfatycznym.

  Kurs dla 2 i 3 semestru w zawodzie technik ortopeda nauczanym w technikum.

  DZIAŁY PROGRAMOWE:

  2.1.Terminy anatomiczne w języku obcym

  2.2.Terminologia obcojęzyczna w ortopedii

  2.3.Obcojęzyczne instrukcje obsługi,katalogi sprzętu ortopedycznego.

  2.4.Komunikowanie się z obcojęzycznymi klientami i kontrahentami.

  Kurs ma za zadanie zdobycie przez słuchaczy umiejętności ratowania życia ludzkiego. Przeznaczony dla słuchaczy KKZ w wydziale opiekun medyczny.

  Kurs pozwala na zdobycie umiejętności i wiadomości jakie powinny posiadać opiekunki dziecięce w zakresie technologii informatycznej.

  Kurs dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej i roli reklamy w firmie.

  Kurs przeznaczony dla słuchaczy kierunku Technik usług kosmetyczny.

  W czasie kursu omawiane będą take zagadnienia jak:

  -choroby bakteryjne skóry

  -choroby wirusowe skóry

  -choroby gdzybicze skóry

  Kurs dla uczniów gimnazjów